Povezanost kakovosti partnerskega odnosa z emocionalnim starševstvom ter problemi in močmi otrok

Večina staršev želi omogočiti otrokom čim boljše pogoje za njihov razvoj in temu namenijo veliko svojega časa, energije in tudi finančnih sredstev, vendar imajo velikokrat zgrešeno predstavo o tem, kaj je za zdrav razvoj otroka v resnici potrebno. V svoji vnemi za dobrobit otroka včasih zanemarijo svoj partnerski odnos, ki pa je prav tako bistvenega pomena za otrokov razvoj.

Avtorica je v raziskavi preverjala povezanost med kakovostjo partnerskega odnosa in emocionalnim starševstvom ter problemi in močmi otrok. V raziskavi je sodelovalo 120 staršev, ki so ocenjevali kakovost svojega partnerskega odnosa, stopnjo emocionalnega starševstva v odnosu do svojega otroka iz starostnega obdobja od 5 do 18 let ter težave in moči otroka. Uporabljeni so bili vprašalnik medsebojne prilagojenosti (DAS), vprašalnik zakonske odtujenosti (MDS), vprašalnik emocionalnega starševstva ter lestvica otrokovih problemov in moči iz začetnega vprašalnika sprememb v sistemski terapiji (STIC).

Rezultati raziskave so pokazali statistično pomembno povezanost višje kakovosti partnerskega odnosa staršev z višjo stopnjo emocionalnega starševstva ter z nižjo stopnjo izraženosti problemov (zlasti depresivnosti, anksioznosti, kljubovalnosti in delinkventnosti) in višjo stopnjo izraženosti moči pri otrocih (predvsem prosocialnosti in povezanosti med otrokom in staršem).

Kljub nekaterim omejitvam raziskave, so njene ugotovitve uporabne pri oblikovanju in širjenju preventivnih programov za razvoj kakovostnih partnerskih odnosov in funkcionalnega starševstva. Rezultati bi lahko spodbudili strokovnjake, ki obravnavajo ali zdravijo otroke z različnimi težavami ali simptomi, a njihova obravnava ne privede do pričakovanega izboljšanja, da bi staršem svetovali vključitev v zakonsko oziroma družinsko terapevtsko obravnavo.

Ključne besede: Kakovost partnerskega odnosa, emocionalno starševstvo, težave in moči otrok, zakonska in družinska terapija

Darja Jurinčič Jogan